20.febru rī plkst.11.00 aicinām piedalīties pasākumā

„Satin savu valodiņu baltajā villainē”, veltītā Starptautiskajai dzimtās valodas dienai.

Pēc  Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas ( UNESCO) iniciatīvas    21. februārī pasaulē Starptautisko dzimtās valodas dienu atzīmē kopš 1999. gada. 

Tās izveidošanas mērķis ir veicināt valodu un kultūru daudzveidību un daudzvalodību, jo aptuveni puse no valodām ir apdraudētas, un vairums no tām stāv uz izmiršanas sliekšņa.

Pasākumā tiks sniegta informācija par latviešu valodu kā dzimto un kā valsts valodu, par krievu un latgaliešu valodām kā daudzu lasītāju dzimtajām valodām, būs literārie un muzikālie priekšnesumi, kā arī  viktorīnas un iepēja nopelnīt balvas.