Izstādē, kas veltīta Latvijas dzimšanas dienai,var aplūkot un izvēlēties lasīšanai gan grāmatas audioformātā, gan parastā iespiedrakstā.

Izstādē var iepazīties arī ar tikko iznākušajiem literatūras almanahu "Olūts-16" un kultūrvēsturisko un literāro gadagrāmatu "Tāvu zemes kalendars 2012", kurās par savu tēvu zemi Latgali raksta bibliotēkas lietotājs Pēteris Meikstums.