7. septembrī pār Latviju sāka velties dzejas vilnis, un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka aicina lasītājus pievienoties Dzejas dienu 2017 svinēšanai, iepazīstoties ar izstādi “Viss sākas ar dzeju...” un uzspēlējot spēli “Pantkalis”!


Bērnība un dzeja ir nudien divas nedalāmas lietas, jo tieši dzejoļi, pantiņi visbiežāk nāk talkā pašiem mazākajiem alfabēta gudrību apgūšanā, arī turpmāk palīdzot attīstīt valodu, atmiņu, iztēli un veicinot asociatīvo domāšanu. Arī pieaugušo vecumā daudzi joprojām labi atceras bērnībā iemācītos dzejolīšus un skolā “iekaltos” pantus.

 

Lai atgādinātu par bērnu dzejas un bērnu dzejnieku daiļrades nozīmi, kā arī atzīmētu četru labi pazīstamu un vairāku paaudžu bērnu iemīļotu dzejnieku jubilejas, Daugavpils filiālbibliotēka no 7. septembra līdz 5. oktobrim piedāvā izstādi “Viss sākas ar dzeju...”, kurā var iepazīties ar Alberta Kronenberga, Samuila Maršaka, Jāzepa Osmaņa un Vitauta Ļūdēna dzeju bērniem. Izstādi veido šo autoru bērnu dzejas grāmatas, bērnu dzejas gadagrāmatas “Garā pupa” un brīnišķīga 2016. gadā audioformātā ieskaņotā dzejas izlase bērniem “Dzeja bērniem” – tajā tostarp iekļauta A. Kronenberga “Tautasdziesmu vācelīte” un V. Ļūdēna “Laimiņas valoda”.

 

 

Papildus literatūras izstādei lasītāji aicināti neatkarīgi no vecuma paspēlēties dzejiskā garā un pamēģināt salikt pa rindām izjukušus bērnu dzejoļus spēlē "Pantkalis" - dzejoļu teksts piedāvāts palielinātajā drukā un Braila rakstā latviešu un krievu valodā.

 

Nāciet uz bibliotēku spēlēties un lasīt dzeju!