18. novembra svētku priekšvakarā aicinām lasītājus apmeklēt Latvijas 98. dzimšanas dienai veltīto izstādi "Pār deviņi novadiņi", kas tuvāk iepazīstina ar mūsu valsts galvaspilsētu un četriem reģioniem - Latgali, Kurzemi, Vidzemi un Zemgali - ar daiļliteratūras un uzziņu literatūras darbu starpniecību.

 

Proti, izstāde piedāvā katram kultūrvēsturiskajam novadam (mūsdienās - reģionam) piemeklētus darbus audioformātā un redzīgo rakstā, arī DVD filmas un mūzikas CD, kas spilgti raksturo noteikto novadu, atspoguļo tā pagātnes notikumus, dabas vai kultūras īpatnības.

 

Svinēsim Latvijas dzimšanas dienu kopā ar grāmatu!