Raiņa un Aspazijas jubilejas gadā arī Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka ar bagātīgas izstādes palīdzību vēlas aktualizēt abu izcilo literātu un sabiedrisko darbinieku devumu latviešu kultūrā un aicina no jauna atklāt Aspaziju un Raini savā dzīvē.

 

Raiņa dzeja bērniem vai trāpīgi aforismi, Aspazijas esejas par sievietes vietu sabiedrībā vai atmiņas par laikabiedriem, interesanti raksti presē par abu attiecību samezglojumiem vai aizraujoši biogrāfiski darbi, kuru autoru vidū ir S. Viese, R. Dobrovenskis un K. Makoni, nemaz nerunājot par abu autoru sarakstītajām lugām un dzeju, - izvēle, kā tuvāk iepazīt Jāni Pliekšāni vai Elzu Rozenbergu, ir lasītāju rokās.

 

Mūsu filiālbibliotēkā audioformātā ir pieejamas šādas grāmatas par Raini un Aspaziju: R. Dobrovenskis "Rainis un viņa brāļi", K. Makoni "Sarkanā komēta" un S. Viese "Mūžīgie spārni". Savukārt ar abu dzīvesbiedru saraksti, ko veido ap 2500 vēstulēm un kas atzīta par vērtīgu kultūras pieminekli, interesenti var iepazīties Memoriālo muzeju apvienības mājaslapā: http://memorialiemuzeji.lv/category/muzeja-raksti/raina-un-aspazijas-savstarpeja-sarakste/

 

Izstāde "Aspazija un Rainis: 150" būs atvērta līdz 28. septembrim!