Lai veicinātu interesi un vēlmi iepazīt latviešu sieviešu rakstniecības pūra spēku un daudzveidību un atzīmētu Starptautisko sieviešu dienu, no 2. marta ir atvērta izstāde “Maigā artilērija”, kurā bibliotēkas lietotāji var iepazīties ar Annas Sakses (1905-1981), Regīnas Ezeras (1930-2002), Gundegas Repšes (1960) un citu lielisko šī gada jubilāru un spēcīgo sieviešu daiļradi, kas pieejama bibliotēkā dažādos formātos. Veselām trim autorēm šogad ir svinama apaļā 110 gadu jubileja - pasaku dārza valdniecei A. Saksei, romāna "Vilkaču mantiniece" autorei I. Leimanei (1905-1989) un unikālā kultūrvēsturiskā darba 7 sējumos "Dvēseļu pulcēšana" autorei M. Vanagai (1905-1997)!