Latviešu dzejnieka un sabiedriskā darbinieka Jāņa Petera darbi CD ierakstos. Vienā no trīs kompaktdisku apkopojuma ieskaņota poēma Nakts pēc tautasdziesmas Lilitas Ozoliņas, Imanta Skrastiņa un autora lasījumā. Otrais kompaktdisks ietver dzeju Ulda Pūcīša un Jāņa Petera izpildījumā. Trešais kompaktdisks veltīts dziesmām, kas pašam dzejniekam tuvas un svarīgas - te atrodamas Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Ivara Vīgnera un Ulda Stabulnieka komponētas dziesmas, kurās skan allaž jaunā mīlestības tēma. Klātpievienoto grāmatiņu ilustrē ap 20 fotoattēli, kuros iemūžināti ne tikai dzejniekam, bet arī Latvijai nozīmīgi notikumi un cilvēki.

Tagi: Daugavpils, LNerB, jaunieguvums, audiogrāmata