Balts spieķis cilvēka rokā - tā ir vienīgā un vispāratzītā neredzīgo un vājredzīgo cilvēku pazīšanas zīme, bet 15. oktobris kopš 1980. gada kļuvis par starptautisko Baltā spieķa dienu.

Lai veicinātu sabiedrības izpratni un iejūtību attiecībās pret  

neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem „Latvijas Neredzīgo

bibliotēkas” Balvu filiālbibliotēka kopā ar Latvijas Neredzīgo biedrību,

projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar

redzes traucējumiem Latvijā”  (Identifikācijas

nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/002 ) ietvaros rīko pasākumus , lai sabiedrību iepazīstinātu ar vājredzīgu un neredzīgu cilvēku dzīvi.

 

No 12.10.2011. līdz  25.10.2011. ikviens apmeklētājs aicināts iejusties neredzīga

cilvēka  ikdienā  izmantojot vājredzības simulācijas brilles.