Dzejas dienas

Ugāles bibliotēkā

23. septembrī plkst. 1400

Tikšanās ar dzejnieci

Maiju Laukmani