2012.gada noslēgumā,27.decembrī Ugāles bibliotēkā tika atklāta ekspozīcija, kas stāsta par Ugāles dzelzceļa staciju un to, kā dzelzceļš ietekmējis Ugāles attīstību.

Izstāde ir mazliet atšķirīga no iepriekš eksponētajām. Apmeklētāji bibliotēkas pasākumu zālē ir varējuši apskatīt ugālnieku gleznas, rokdarbus, fotogrāfijas. Šoreiz tiek piedāvāta ekspozīcija, kurā apkopotas vēsturiskas liecības: 80 fotogrāfijas, 30 avīžu raksti un 7 citāti no daiļliteratūras grāmatām, kas stāsta par dzelzceļu Ugālē, ar to saistītajiem notikumiem un cilvēkiem. Izstādi lieliski papildina Ugāles Mūzikas un mākslas skolas bērnu zīmējumi pēc Herberta Dorbes atmiņām par tirgus kņadu Ugālē ap 1902.gadu vilciena pienākšanas brīdī.

Ekspozīcija iesākas ar īsu vēstures ieskatu kā un cik ilgi tika realizēta iecere ar sliežu ceļa starpniecību savienot Ventspils (Vindavas) ostu ar Krievijas centrālajām guberņām. 2012. gada maijā palika 115 gadi, kopš tika pieņemts galīgais lēmums būvēt dzelzceļa līniju līdz Ventspilij.

 Kādi tad bija pieturas punkti un stacijas no Ventspils līdz Tukumam? Arī to var uzzināt apkopotajos materiālos. Lielisku priekšstatu mums sniedz Žanis Indriksons savās Tūrista piezīmēs, kas publicētas laikrakstā „Jaunā Balss”1937.gada 1. jūnijā. Stendos par stacijām un pieturas punktiem atradīsiet arī visjaunāko rakstīto liecību, kas iekļauta šai ekspozīcijā. Tas ir citāts no Daces Zvirbules šogad publicētās grāmatas „Rendas tenkas”, par peļņas iespējām, nododot malku, Usmas stacijā.

Viena izstāde nevar pastāstīt par 115 gadus garu dzelzceļa vēsturi. Tāds arī nav šīs ekspozīcijas uzdevums. Mērķis bija izcelt rakstītās liecības un atklāt tās fotogrāfijas no iedzīvotāju personīgajiem arhīviem, kas stāsta par to, kā dzelzceļš ietekmējis Ugāles attīstību un ugālnieku dzīves. Simbolisks ir pirmais rakstītais dokuments, kas apliecina dzelzceļa esamību Ugālē. Tas ir citāts no grāmatas „Mācītāju ziņojumi par 1905. gada revolūciju”, kurā Ugāles mācītājs E. Freibergs savā ziņojumā secina:

„Revolūcija šai zemē bij mazāk sagatavota tādā ziņā, ka še vēl nesen diezgan maz tika lasītas avīzes un nebija arī nekādu biedrību. Par labu nāca arī tas, ka mēs vēl pirms dažiem gadiem, atrazdamies no pilsētām ap 6 jūdžu attālumā, vedām klusu, noslēgtu dzīvi, kas gan pēdējos gados līdz ar dzelzceļu ir mainījies

Izstādes materiāli izkārtoti hronoloģiskā secībā. Ja ar avīžu rakstiem un citātiem no grāmatām, noformējot ekspozīciju, problēmu neradās, tad izkārtojot fotogrāfijas, nereti bija grūti izšķirties pie kāda gadu desmita attiecīgais foto būtu jānovieto. Tāpēc izstādes apmeklētājus aicinām pastāstīt par fotogrāfijās redzamajiem cilvēkiem un foto kadrā apstādināto laiku. Katrs no mums ir atbildīgs, lai stāsts, kas atklāj dzimtā novada savdabību un ir īpašs, tiktu saglabāts. Izstāde ir atvērta un tiks papildināta ar ziņām, kuras mums sniegsiet. Varbūt vēl atradīsies kāds foto, kas lieliski papildinās Ugāles dzelzceļam un tā darbiniekiem veltīto ekspozīciju.

Krāšņs ekspozīcijas noslēguma akcents ir Ugāles dzelzceļa darbinieču rokdarbi.

Ziņu sagatavoja:
Inese Rumpa

Tagi: Pasākumi, Ugāles bibliotēka, Izstādes atklāšana