2012.gada 14. novembrī

 

1400 muzejā Ugāles pagasta „ Silmačos”

 

 Zinātniskās konferences „Vide. Vara. Varoņi” materiālu krājuma atvēršana

 Pārvietojamās ekspozīcijas apskate

 Piemiņas ugunskura iedegšana

 

1600 bataljona apmetnes vietā mežā pie bij. Usmas pag. Ilziķu mājām

 

 Bataljona kauju atceres pasākums

 Lāpu gājiens

 Svētku vakariņas ar dziedāšanu un sarunām par vēstures tēmām

 

No 14. līdz 18. novembrim

 

 Piemiņas ugunskura diennakts sardze

 Kinomateriālu skatīšanās par bataljona vēsturi

 Garūtas kantātes „ Dievs, tava zeme deg” videoieraksta demonstrēšana

 

Rubeniešu atceres pasākumos gaidīti būs visi, kuriem nav vienaldzīga dzimtā novada vēsture un cilvēku likteņi vēstures līkločos. Īpaši gaidīti jaunieši un ģimenes ar bērniem.