Ventspils bibliotēkas un Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta „Rakstnieks lauku bibliotēkā” ietvaros 25. janvārī Ugāles bibliotēkā viesojās rakstniece, dzejniece, tulkotāja, žurnāla „Ezis” galvenā redaktore Māra Cielēna.

Mūsu lasītāji viņu pazīst pēc izlasītajām pasakām  „Pulksteņu nakts gaitas”, „Vasaras Tumsiņa”, „Pasakas par diviem”, „Ņau un Murr”,  dzejoļu krājumiem: „Debesu trepīte”, „Kad Karaliene bij Rīgā”, „Pūčumuižā mums jāpietur”, tulkojumiem – E.B.Vaits „Šarlotes tīkls”, M.Nortone „Aizņēmīši” u.c. grāmatām.Viņas darbi ir sirsnīgi un asprātīgi, aizraujoši un intriģējoši. Lai bērnus iepazīstinātu ar M. Cielēnas daiļradi, bibliotēkā tika izlikta rakstnieces darbu izstāde. Daudzi atpazina izstādē izliktās grāmatas, jo bija tās lasījuši agrāk. Ar aizrautību Ugāles vidusskolas1.-4. klašu skolēni klausījās kā rakstniece stāsta par savu bērnību, pirmo uzrakstīto pasaku. Izvērtās interesants dialogs starp rakstnieci un bērniem, jo jautājumu bija daudz. Ugāles vidusskolas skolēni Rebeka Vesele, Dilans Keniņš, Armands Rēdelis, Laura Ķeniņa  izteiksmīgi noskaitīja autores dzejoļus. Savukārt PII „Lācītis” audzēkņi un skolotājas Valda Leigute, Guna Ūrmane bija sagatavojuši zīmējumus par kopīgi izlasītajām Māras Cielēnas grāmatām.

Ziņu sagatavoja:
Ugāles bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāja Zinaida Kristlība