Katra mēneša pēdējā ceturtdiena ir metodiskā darba diena!

Bibliotēkas  pēdējo gadu laikā ir ļoti mainījušās - sniegto pakalpojumu klāsts ir kļuvis plašāks un daudzveidīgāks. Bibliotēka kā informācijas uzkrājēja vairs nav iedomājama bez jaunām informācijas tehnoloģijām, jo tas ir darba instruments, kas ievērojami uzlabo bibliotēkas pakalpojumu kvalitāti. Bibliotēkas darbiniekiem ir jāspēj apgūt šī laikmeta piedāvātās tehnoloģijas un iespējas. Tāpēc novada bibliotekāri mēneša pēdējā ceturtdienā tiekas apmācību semināros, kurus organizē Ventspils bibliotēkas speciāliste darbā ar novadu bibliotēkām Sandra Picalcelma.

Tā šogad novada bibliotekāriem bija iespēja klausīties dažādus lektorus. Semināros tika iepazītas jaunas bibliotekārā darba formas, tika pārrunāti valsts projekti: „Grāmata ir.... T@avā bibliotēkā...tavā filmā”, „Stāstu bibliotēkas”, „No kājgriežiem līdz digitalizācijai” u.c. Novada bibliotekāri projekta „3i - ieraugi, iekadrē, ievieto” ietvaros apguva skenēšanu un digitālo attēlu apstrādi. FISH filozofijas treniņseminārā bibliotekāri mēģināja mainīt savu attieksmi un uz dažādiem darba procesiem paraudzīties no cita skatu punkta.

Vislielāko iedvesmu un stimulu darbam sniedz kolēģi. Tā augusta izbraukuma seminārā tika gūtas jaunas idejas darbam no Liepājas novada bibliotekāriem. Jūnijā Ugāles bibliotēkāres kolēģēm rādīja un stāstīja par savām aktivitātēm, iecerēm un projektiem „3i – ieraugi, iekadrē, ievieto” un „Aizsoļo līdz labākai grāmatai”.

Oktobra seminārā viesojās Pūres pagasta bibliotēkas – informācijas un novada izpētes centra vadītāja Valda Dzelzkalēja. Viņa Ventspils novada bibliotekāriem pastāstīja par novadpētniecības darba pieredzi Pūrē un atklāja šī darba jomas daudzveidību un lieliskās iespējas. Pūres pagasta bibliotēka kopīgi ar Ugāles, Kursīšu (Saldus novads), Ezernieku (Dagdas novads) bibliotēkām realizē projektu „3i – ieraugi, iekadrē, ievieto”, kurš paredz, iesaistot brīvprātīgos palīgus, bagātināt novadpētniecības fondu ar foto un video materiāliem. Ventspils novada bibliotekāri varēja salīdzināt šī projekta kopīgo un atšķirīgo Pūrē un Ugālē. Pūres bibliotēka jau vairākus gadus iesaista vietējos entuziastus Pūres foto un video hronikas veidošanā, kamēr Ugāles bibliotēka to ir uzsākusi tikai šogad. Tieši pieredze, ko, kopīgi realizējot projektu, sniedz kolēģi, ir viens no galvenajiem ieguvumiem.

Lai lietotājiem sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus, ir jāseko bibliotekārā darba jaunumiem un jāapgūst jaunas zināšanas, tāpēc bibliotekāri katra mēneša pēdējās ceturtdienās mācās.

Ziņu sagatavoja:
Ugāles bibliotēkas vadītāja Inese Rumpa