Kopš 2009. gada pavasara Ugāles bibliotēkā laiku pa laikam kopā sanāk dziedātgribētāji, lai no sirds izdziedātos. Lai dziedāšanu ievirzītu citā kvalitātē, kopš jūnija tika realizēts Kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts „Izdziedāsim vecāsmātes dziesmu burtnīcu”.

Kopš 2009. gada pavasara Ugāles bibliotēkā laiku pa laikam kopā sanāk dziedātgribētāji, lai no sirds izdziedātos. Lai dziedāšanu ievirzītu citā kvalitātē, kopš jūnija tika realizēts Kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts „Izdziedāsim vecāsmātes dziesmu burtnīcu”.

Pasākumu apmeklētāju galvenā motivācija bija sanākt kopā un no sirds izdziedāties. Dziedāšanas pasākumu vadītāja Dagnija Selecka lieliski prata aizraut un dziesmās vadīt dažādu paaudžu kopā sanākušos dziedātājus. No 6 līdz 82 gadiem, tāda bija pasākumu apmeklētāju vecuma amplitūda. Mātes nāca gan ar meitām, gan dēliem, vecāsmātes ar mazmeitām un mazdēliem. Kā atzina kāda 19 gadīga jauniete savai mātei:

„Es nevarēju iedomāties, ka tas var būt tik forši!” 

Realizējot izvirzīto uzdevumu – apzināties dziesmu burtnīcu īpašniekus - tika daudz runāts ar bibliotēkas apmeklētājiem par dziesmu burtnīcu unikalitāti. Sarunās atklājās, ka gandrīz katram ir bijušas dziesmu klades, bet laika gaitā tās ir vai nu apzināti iznīcinātas, vai pazudušas. Apzinoties to vērtību, cilvēki nelabprāt bibliotēkai atdāvināja oriģinālus, tāpēc šīs nedaudzās burtnīcas, kas ir saglabājušās, tika pārkopētas. Paldies Laimdotai Junkarai, Skaidrītei Prūsei, Anitai Ročānei par uzticētajām dziesmu burtnīcām. Lai arī projekts ir noslēdzies, gaidīsim un priecāsimies par ikvienu bibliotēkai atdāvinātu dziesmu kladi vai arī par iespēju to pārkopēt. Kur gan kultūrvēsturiskajam mantojumam glabāties, ja ne bibliotēkā?

Tika izveidota arī „Ugālnieku dziesmu burtnīca”, kurā pasākumu dalībnieki, kā arī citi bibliotēkas apmeklētāji, ierakstīja savas mīļākās dziesmas. Arī ieraksti šai burtnīcā tiks turpināti - tāpēc, nākot uz bibliotēku, paņemiet līdzi savas īpašās dziesmas vārdus. Jūsu rokraksta vēl pietrūkst „Ugālnieku dziesmu burtnīcai”.

Projekts noslēdzies. Bet vai tāpēc nedziedāsim? 10.janvārī, sanākot kopā uz kārtējo dziedāšanas pasākumu, tika nolemts jauko tradīciju turpināt. Varat pievienoties mums katra mēneša otrajā pirmdienā plkst.17:30. Dziedāsim!

Ziņu sagatavoja:
Inese Rumpa

Tagi: Pasākumi, VKKF, Dziedāšanas pēcpusdiena, Ugāles bibliotēka