Ugāles bibliotēkā jauniešiem tika ierīkota atsevišķa telpa. Šai procesā aktīvi iesaistījās paši jaunieši.Jo, kuš gan labāk par viņiem zinās kādai ir jābūt modernai jauniešu telpai!

Ilgus gadus esam novērojušas tendenci, ka bērni, uzsākot skolas gaitas, cītīgi apmeklē bibliotēku, bet augot lielākiem, šis lasītāju pulks sarūk. Sasniedzot jauniešu vecumu, bibliotēku apmeklē jau retais. Aptaujas dati liecina, ka bibliotēka tiek uztverta ne vien kā informācijas resursu ieguves vieta, bet arī kā brīvā laika pavadīšanas telpa. Bibliotēku darbā jaunieši tiek uzskatīti par vienu no sarežģītākajām mērķauditorijām. Ugāles bibliotēkā no 701 lasītāja 159 ir jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadiem. Kā aizraut šos jauniešus, kā piesaistīt, lai uz bibliotēku nāktu biežāk, ne tikai pēc obligātās literatūras?

Labas ierosmes darbā ar jauniešiem Ugāles bibliotēkas vadītāja Inese Rumpa guva pieredzes braucienā Amerikas bibliotēkās. Tur jauniešiem un bērniem ir atsevišķas, nodalītas telpas, nereti pat pretējos bibliotēku ēku spārnos. Tā tiek respektētas šī vecuma atšķirības un intereses. Jaunieši bibliotēkā ne tikai lasa un lieto datoru, bet arī spēlē dažādas galda spēles, pat dejo un dzied. Studijām ir atsevišķas klusās istabas. Izvērtējot bibliotēkas pašreizējo iekārtojumu, secinājām, ka arī Ugāles bibliotēkas telpās var ierīkot jauniešiem atsevišķu stūrīti. Nolēmām iekārtošanas procesā iesaistīt pašus jauniešus, uzklausīt viņu vēlmes un idejas. Galvenais mērķis bija radīt modernu, jauniešu vēlmēm un gaumei atbilstošu vidi, kurā varētu justies ne tikai omulīgi, bet arī līdzatbildīgi. Pēc pieredzes zinām, ka jauniešus iesaistīt bibliotēkas pasākumos ir grūti. Taču bijām patīkami pārsteigtas par lielo atsaucību. Visi uzrunātie jaunieši 19. janvārī ieradās bibliotēkā. Paldies Santai, Laurai, Beātei, Marekam, Aivaram, Reinim, Garijam, Gatim un citiem jauniešiem, kuri nesa un kārtoja.

Šī stūrīša iekārtošana ir tikai sākums, to vajadzēs attīstīt un pilnveidot. Ceram uz jauniešu idejām ne tikai telpas noformēšanā, bet arī dažādu pasākumu un aktivitāšu ierosināšanā un organizēšanā.

Ziņu sagatavoja:
Zinaida Kristlība, bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāja

Tagi: Ugāles bibliotēka, Ugāles bibliotēkas bērnu nodaļa