Vēl viena Vatsekas bibliotēkas atšķirība ir tās sadarbība ar probācijas dienestu, kurš uz bibliotēku nosūta bērnus ar uzvedības problēmām. Bibliotēkas darbinieki un brīvprātīgie strādā ar šiem bērniem, iesaistot tos dažādās aktivitātēs, lai palīdzētu viņiem sevi realizēt sabiedrībai noderīgos un sev aizraujošos pasākumos.

 

Vatsekas bibliotēka ir labs piemērs tam, kā ar brīvprātīgo atbalstu var gūt labus rezultātus.

 

            Vizītes trešās nedēļas galvenais notikums bija Ilinoisas bibliotēku asociācijas ikgadējās konferences apmeklējums Čikāgā. Tajā katram no mums bija iespēja piedalīties savām interesēm atbilstošās sesijās- bibliotēkas sadarbība ar uzņēmējiem, bibliotēku aizstāvība, video izmantošana bibliotēku popularizēšanā, bibliotēku un ģimeņu sadarbības veicināšana u.c.

 

            Konferences laikā apmeklējām izstādi, kurā vairāk kā 150 dažādas kompānijas iepazīstināja ar savu produkciju un pakalpojumiem bibliotēku darbības nodrošināšanai un attīstībai- no saspraudītes līdz bibliotēku ēku projektiem. Tas bija kā ieskats nākotnē. Tehnoloģijas un iekārtas, kas tika demonstrētas, cerams, kādreiz būs pieejamas arī mūsu bibliotēkās: skeneris-kopētājs, kas datorā ieraksta visu grāmatu uzreiz un pārvērš to Word formātā, lai ar tekstu var strādāt; audiogrāmatas- maziem bērniem un cilvēkiem ar redzes traucējumiem, e-grāmatas, kuras interesenti daudzajās interneta vietnēs var ierakstīt paši; datorprogrammas valodu apguvei, pašizglītībai un izklaidēm.

 

Brauciens pilnīgi mainīja manu priekšstatu par Ameriku un amerikāņiem. Viņu smaids izrādās patiess un sirsnība ir neviltota. Acu skatieniem nejauši sastopoties cilvēki vienkārši pasmaida un sasveicinās. Šāda kontaktēšanās ir ļoti patīkama un uzmundrinoša. Amerikāņu izpalīdzīgumam nav robežu. Mūs visu laiku pavadīja sajūta, ka kāds par mums rūpējas.

 Inese Rumpa, Ugālē