Tolono publiskā bibliotēka apkalpo 10000 iedzīvotājus, kas dzīvo 3 kopienās. Ēka uzcelta par divu cilvēku ziedojumiem un ir skaistākā celtne pilsētiņā.

 

            Tā lepojas ar to, ka nāk pie saviem lasītājiem pati- gan rīkojot pasākumus ārpus bibliotēkas, gan izvietojot grāmatu savākšanas kastes visā kopienā (tās apkalpo bibliotēkas brīvprātīgie), gan izejot e-vidē.

 

            Tieši daudzveidīgo elektronisko pakalpojumu ieviešana ir bibliotēkas darba prioritāte. Lasītājiem tiek piedāvātas e-grāmatas, kas ir elektronisks teksts, kurš pēc formas un satura atbilst priekšstatam par tradicionālo grāmatu un var tikt lasīta ar datora vai specializētas lasīšanas ierīces palīdzību. Bibliotēkā lasītāji bez maksas var lejupielādēt šīs grāmatas, kuras piedāvā dažādas vietnes internetā. Bibliotēka piedāvā arī audiogrāmatas.

 

            Bibliotēkas abonētās datu bāzes lasītāji var lietot arī neatrodoties bibliotēkā. Par to pārliecinājāmies arī mēs. Piereģistrējoties par bibliotēkas lasītāju, katrs saņem paroli, kura nodrošina piekļuvi vajadzīgajai datu bāzei vai programmai. Atgriežoties mājās varējām testēt angļu valodas pašmācības programmu Mango languages.

 

            Bibliotēkas mājas lapa tiek rediģēta un papildināta katru dienu. Tajā tiek atspoguļoti pilnīgi visi jaunumi un aktivitātes, lai lasītāji arī attālināti varētu sekot notikumiem savā bibliotēkā. Programmā Animoto tiek ierakstīti visi pasākumi. Jau vakarā bibliotēkas mājas lapā tika atrādīts sižets par viesiem no Latvijas.

 

            Jauniešu un bērnu nodaļas ir izvietotas bibliotēkas pretējos spārnos, tā respektējot pusaudžu nevēlēšanos iesaistīties mazo dzīvē. Pusaudžu piesaistei bibliotēka izmanto e-vidi. Šeit jauniešiem tiek piedāvātas dažādas datorspēles- Wii, Nintendo DS, Play Station, Xbox 360, Play away u.c. Spēlētas tās tiek aktīvi. Šeit, tāpat kā citās ASV bibliotēkās par skaļumu neuztraucas. Klusumu alkstošie var izmantot speciālās telpas- studiju istabas. Rodas pārliecība, ka tieši pateicoties šīm spēlēm, pusaudžiem ir izveidojušas labas attiecības ar bibliotēku. Šeit viņi jūtas piederīgi.

 

            Līdzīgi kā Urbanas brīvajai bibliotēkai, arī Tolono ir savs aizkustinošs stāsts-leģenda. Bibliotēkas jauniešu nodaļas iekārtojums ir moderns un pusaudžus piesaistošs. Tas tika iekārtots par Afganistānas karā bojā gājuša jaunieša vecāku ziedotajiem līdzekļiem, tādējādi iemūžinot sava dēla piemiņu. Uzraksts uz plaukta „In memory of Lucas Starcevich” liecina, ka šeit viņu atceras un piemin. Kritušais jaunietis bija aktīvs bibliotēkas lietotājs. Tagad pusaudži, apmeklējot bibliotēku, nāk ciemos it kā pie Lucas , apliecinot tam savu cieņu un apbrīnu.