Šī gada ziemā Mortensona centrs ASV, kurš nodarbojas ar apmācību programmu organizēšanu bibliotekāriem no visas pasaules un Bila un Melindas Geitsu fonds- projekta finansētājs, izsludināja konkursu. Tā rezultātā divām no desmit dažādām pasaules valstīm, tika sniegta iespēja kandidēt dalībai jaunā programmā. Tās ietvaros tiktu īstenotas inovatīvas bibliotekāru iniciatīvas (ilglaicīgas aktivitātes, pakalpojumi), to realizēšanai nodrošinot gan nepieciešamās apmācības, gan finansējumu. Pavasarī tika saņemta laba ziņa- konkursā uzvarējusi Latvija. No 10. septembra līdz 10. oktobrim 12 Latvijas bibliotekāri, kuri iesniedza radošākās idejas bibliotēku pakalpojumu paplašināšanai, devās mācību braucienā uz ASV. Šai projektā palaimējās piedalītie arī man, Ugāles pagasta bibliotēkas bibliotekārei Inesei Rumpai. Tā es nokļuvu Ilinoisas štatā Urbanā un Šampaņā, pilsētās, kuras vienu no otras atdala iela un ieskauj milzīgi kukurūzu lauki. Abu pilsētu vienojošais elements ir Ilinoisas universitātes studenti. Mortensona centrs mūs uzņēma ļoti silti, sadzīves apstākļi bija ideāli, par visu bija padomāts. Mēs tiešām sajutāmies gaidīti. Atlika tikai mācīties.

 

            Brauciena mērķis bija iepazīties ar ASV bibliotēku darbu, skatīt inovatīvus pakalpojumus bibliotēkās, un izstrādāt projektus jaunu ideju ieviešanai.  Apmācību programmas ietvaros apmeklējām arī  lauku bibliotēkas, trīs pilsētu – Urbanas, Šampaņas un Čikāgas publiskās bibliotēkas, kā arī Ilinoisas universitātes bakalauru studentu un galveno bibliotēku; klausījāmies lekcijas un dalījāmies pieredzē tādos jautājumos kā bibliotēku vadība un novērtēšana, finanšu vadība, plānošana, pakalpojumu un tehnoloģiju mārketings un kā izmantot mobilās tehnoloģijas bibliotēkās.

 

            Lekcijas un nodarbības mums notika Urbanā vienā no daudzajām Ilinoisas universitātes bibliotēkām. Bet visvērtīgākās atziņas un idejas guvām apmeklējot bibliotēkas gan Urbanā, Šampaņā un Čikāgā, gan Ilinoisas štata mazajās pilsētiņās. Katrai bibliotēkai ir citas prioritātes un tās izriet no vietējās kopienas vajadzībām un atšķirībām.