Turlavas amatierteātra izrāde.Ritas Missūnas komēdija "Šauj viņu nost!"03.07.2016.

Režisore Zanda Spuļģīte.