Pasākums.Leļļu izrāde"Kā zaķis pa zaķi brauca".Kuldīgā 20.04.2016.plkstn.11:00.

Mākslas namā.Bērnu žūrijas noslēgums mazajiem lasītājiem.