Literatūras izstāde.Rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam -75

Literatūras izstāde.Rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam -75