Izstāde veltīta rotaļu lācītim Tobiasam rakstnieka J.Zvirgzdiņa 75 gadu jubilejā.

zstāde veltīta rotaļu lācītim Tobiasam rakstnieka J.Zvirgzdiņa 75 gadu jubilejā.