Izrāde. Ķikuros pie bibliotēkas.A.Grīniece.Līgošanas nerātnības.Turlavas amatierteātra izrāde.

Pasākums.Izrāde.A.Grīn ece.Līgošanas nerātnības.Turlavas amatierteātra izrāde.