Litreratūras izstāde.Mans grāmatu varonis.

Katrs bibliotēkas lasītājs izstādē izliek savu grāmatu un uzraksta savu varoni.

Tagi: izstades