Pasākums."Bērnu un jauniešu žūrijas" noslēguma pasākums Kuldīgā.23.04.2014.plkstn.12:00,Kuldīgas Kultūras centrā visi cītīgie lasīšanas veicinašanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2013" mazie un lielie Alsungas,Kuldīgas un Skrundas novada lasītāji svinēs svētkus.

   Pasākumu muzikikāli kuplinās Monas un Focus  dziedātāji, bet otrajā daļā dziedās Rassel &Sabīne Berezina.