Pasākums.Tikšan s ar rokdarbnieci Ligitu Eglīti. 28.03.2014.plkstn.14:00