Pasākums. 4.martā Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā notiks lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu,jauniešu un vecāku žūrija 2013" noslēguma pasākums mazajiem lasītājiem.Dāvana mazajiem lasītājiem leļļu teātra izrāde "Ķiplociņa piedzīvojumi džungļos"( Rikko lelles").Pasākumā piedalīsies vairāk nekā 180 Kuldīgas novada (Ķikuru,Laidu,Vārmes,Vilgālesun Sermītes)bibliotēkas žūrijas eksperti un viņu lasītrosinātāji -bibliotekāri un skolotāji.