Uzzīmēš dzejoli

 

Dzejas dienām veltīta bērnu zīmējumu izstāde.

Zīmējuma tēma pēc sava  vai cita autora dzejoļa motīviem