Dzeja - Iveta Šimkus, Andra Manfelde,Kurts Sauters, Valdis Bisenieks.

Grenlandes iespaidi gleznās un stāstos - Gerda Stūre