Tukuma bibliotēkā 16,-17 augustā novadu bibliotekāriem notiek apmācības .

Publisko bibliotēku attistības projekta 3TD ietvarosnotiek jaunas apmācības.....

Ziņu sagatavoja:
Bibliotēkas vaditāja

Tagi: Bibliotekāru apmācības