par Tukuma bibliotēkas mājas lapu

Informāciju par Tukuma bibliotēku un tajā notiekošajiem pasākumiem lasiet Tukuma bibliotēkas mājas lapā http://biblioteka.tukums.lv .