Līdz piektdienas, 14.marta, rītam dalību E-prasmju nedēļā jau pieteikušas 75 pašvaldību publiskās bibliotēkas, reģistrējot virkni bibliotēku apmeklētājiem un citiem apkaimes iedzīvotājiem noderīgu pasākumu.

Tā kā bibliotēku piedāvāto pasākumu tematika un forma ir daudzveidīga, noderīgas tēmas E-prasmju nedēļas ietvaros varēs atrast ikviens interesents – no skolas vecuma bērniem līdz vecākās paaudzes pārstāvjiem. Lielākā daļa bibliotēku organizē izglītojošas vai informatīvas grupu nodarbības, piemēram, Ogres Centrālā bibliotēka sadarbībā ar VSAA Ogres nodaļu piedāvā tematu „Valsts sociālā apdrošināšana: e-pakalpojumi” (t.sk., pensijas, pabalsti, sociālās apdrošināšanas iemaksas u.c. aktuāli jautājumi par sociālo apdrošināšanu), bet Bauskas Bērnu bibliotēkas pasākumā skolēniem tiks meklēta informāciju datubāzēs Letonika.lv un News.lv par dažādiem putniem Latvijā. Daļā bibliotēku aktīvāk nekā ikdienā tiks piedāvātas individuālas konsultācijas, piemēram, Jaunlaicenes pagasta bibliotēkā sniegs konsultācijas par rēķinu apmaksas iespējām internetā.

 

Lai pieteiktu bibliotēkas pasākumus E-prasmju nedēļai 2014, lūdzu apmeklējiet tīmekļa vietni šajā saitē!

 

Iepriekšējo gadu statistika liecina, ka 2012.gadā E-prasmju nedēļas ietvaros 226 publiskajās bibliotēkās tika realizēti 654 ar e-prasmju apguvi un pilnveidi saistīti pasākumi – konferences, semināri, konsultācijas, individuālās apmācības un apmācības grupās, konkursi, sacensības, izstādes u.c. Savukārt 2013.gadā 224 publiskajās bibliotēkās notika kopskaitā 583 pasākumi. Pasākumus rīkošanā iesaistījās  gan reģionu galvenās bibliotēkas, gan novadu bibliotēkas un mazās pagastu bibliotēkas.

 

Informācijai:

  • Latvijā darbojas 819 publiskās bibliotēkas jeb 4 bibliotēkas uz 10 000 iedzīvotāju (vidēji Eiropā – 1,3).
  • Tās apkalpo 40% Latvijas iedzīvotāju – aktīvo bibliotēku lietotāju.
  • Bibliotēkās ir vairāk kā 4000 publiskās piekļuves datoru ar Interneta pieslēgumu.
  • 40 000 datorlietotāju Latvijā nav iespēju piekļūt internetam citviet vai piekļūt tam bez maksas.
  • 14 000 pieaugušo pēdējā gada laikā ir apmeklējuši datoru lietošanas nodarbības bibliotēkā.

Ziņu sagatavoja:
Sandra Vīgante,
KISC sabiedrisko attiecību speciāliste
3td@3td.lv

Tagi: e-prasmes, E-prasmju nedēļa