No 2013.gada 8.marta līdz 2013.gada 8.maijam turpinās pieteikumu iesniegšana EIFL-PLIP publisko bibliotēku inovāciju balvai par sieviešu un meiteņu iespēju paplašināšanu, izmatojot IKT publiskajās bibliotēkās.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) ir mainījušas dzīvi miljardiem cilvēku visā pasaulē. Taču daudzās valstīs sievietes un meitenes joprojām ir mazāk izglītotas un nepārvalda IKT prasmes. Līdz ar to viņām ir ierobežota piekļuve informācijai un iespējām uzlabot savu dzīvi. Jaunākie pētījumi (2012), ko veikusi tehnoloģiju kompānija Intel, rāda, ka attīstības valstīs sievietēm, salīdzinot ar vīriešiem, iespējas izmantot interneta piekļuvi ir gandrīz par 25 % mazākas.

 

Valsts un pašvaldību bibliotēkām ir milzīgas iespējas uzlabot IKT pieejamību sievietēm un meitenēm. Sabiedrībā novērtētas kā atvērtas un uzticamas iestādes, bibliotēkas var ietekmēt sociālos, kultūras un ekonomiskos iemeslus, kas ierobežo sieviešu un meiteņu integrāciju. Bibliotēkas, kas atrodas kopienu centros, var attīstīt sieviešu un meiteņu datora un interneta lietošanas prasmes. Apmācīti bibliotekāri var palīdzēt viņām pārvarēt sociālās un psiholoģiskās barjeras, kas traucē apgūt IKT prasmes. Bibliotēkas var veidot sieviešu un meiteņu izpratni par IKT prasmju nozīmi un parādīt, kā tās izmantot, lai uzlabotu savu dzīvi.

 

Šī  inovāciju balva attiecas uz bibliotēkām, kas piedāvā pakalpojumu vai pakalpojumus, kuros tiešā veidā izmantotas IKT vai arī IKT izmantotas kā viens no pakalpojuma/aktivitātes elementiem, lai dotu iespēju sievietēm un meitenēm uzlabot savas dzīves kvalitāti.

 

Kas var pieteikties? – Lai piedalītos konkursā, jūsu bibliotēkai ir jāatbilst visiem šiem kritērijiem:

 

-         Esat valsts vai pašvaldības bibliotēka;

-         Bibliotēka ir pārejas un attīstības valstīs (t.sk., Latvijā);

-         Konkursam pieteiktais pakalpojums (aktivitāte) ir saistīts ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izmantošanu;

-         Pakalpojuma (aktivitātes) īstenošana ir uzsākta pēc 2010. gada janvāra;

-         Pakalpojums tiek piedāvāts bibliotēkas apmeklētājiem arī konkursa pieteikuma iesniegšanas brīdī.

 

Kad var pieteikties? – Pēdējais pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2013.gada 8.maijs.

 

Ko iegūs balvas saņēmējs? – Katrs uzvarētājs saņems 1 500 ASV dolāru naudas balvu. Turklāt EIFL-PLIP nodrošinās jūsu bibliotēkai starptautisku publicitāti, izmantojot savus komunikācijas kanālus.

 

Balvu skaits: plānots pasniegt vairāk nekā vienu balvu. To skaits būs atkarīgs no saņemto pieteikumu kvalitātes un daudzveidības.

 

Informācija EIFL-PLIP vietnē ir gan angļu, gan krievu valodā.

Ziņu sagatavoja:
Pēc EIFL-PLIP publikācijas sagatavoja
Sandra Vīgante, komunikācijas vadītāja
3td / KISC

Tagi: konkurss, 3td, IKT, inovāciju balva, EIFL-PLIP