Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” un publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību kā informatīvo atbalstītāju rīko pašvaldību vadītāju un bibliotēku direktoru konferenci

 

LĪDERI PAR BIBLIOTĒKĀM: 119+119

 

Konference notiks trešdien, 2012. gada 5. decembrī plkst. 10:00-16:45,

viesnīcas Radisson Blue Latvija Konferenču centrā Elizabetes ielā 55, Rīgā

 

Konferences mērķi: 

  • Dalīties pieredzē, kā vērtēt pašvaldību publisko bibliotēku nozīmi nacionālo un reģonālo attīstības prioritāšu īstenošanā, kā arī saistību starp publiskajām bibliotēkām un iedzīvotāju dzīves kvalitāti,
  • Veicināt pašvaldību un bibliotēku sadarbību, kas balstīta iesaistīto pušu  – pašvaldības, bibliotēkas, iedzīvotāju – ieguvumu izvērtējumā un ir viens no priekšnoteikumiem bibliotēku ilgtspējai un vietējās kopienas attīstībai.

 

Papildu informāciju var saņemt, zvanot Sandrai Vīgantei (67844885) vai rakstot uz e-pastu 3td@3td.lv.