Kļūstot par konkursa "Brīvprātīgais 2012" atbalstītāju, publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls” paziņo par speciālbalvu pasniegšanu trim brīvprātīgo komandām, kuras konkursam „Brīvprātīgais 2012” būs pieteikušas projektus, kas īstenoti sadarbībā ar kādu publisko bibliotēku un veicinājuši apkaimes iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

3td balvā katra no trim brīvprātīgo komandām saņems „Karšu izdevniecības Jāņa sēta” dāvanu karti 50 LVL vērtībā, kuru brīvprātīgie varēs izmantot pēc saviem ieskatiem, un savai bibliotēkai nopelnīto dāvanu – “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” izdevumus „Lielais Latvijas atlants”, „Lielais pasaules atlants” un „Pasaules uzziņu atlants”.

 

Informācija par “Karšu izdevniecību Jāņa sēta” un tās piedāvājumu http://www.kartes.lv/

 

Informācija par izdevumiem „Lielais Latvijas atlants”, „Lielais pasaules atlants” un „Pasaules uzziņu atlants”:

 

Lielais Latvijas atlants ir “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” pirmizdevums, kurā iekļauta Latvijas karte mērogā 1: 100 000 (1 cm = 1 km), pilsētu un ciemu plāni mērogā 1: 20 000, vietu un ielu nosaukumu rādītājs. 

 

Lielais Latvijas atlants ir apjomīgākais karšu krājums, kāds jebkad izdots par Latvijas teritoriju. Teju 400 lappušu biezajā atlantā visa Latvija pirmo reizi apskatāma mērogā 1:100 000 (1 cm = 1 km). Tas ir mazākais mērogs, kādā iespējams attēlot gandrīz visus Latvijā esošos ceļus un viensētas. Ceļu kopgarums šajā atlantā pārsniedz 122 000 kilometru. Visus ceļus “Jāņa sētas” kartogrāfi ir izbraukuši, nobraukto kilometru ziņā vairākkārt apvijot zemeslodi.

 

Atlantā kartēs atrodams vairāk nekā 100 000 vietvārdu. Ņemot vērā faktu, ka tie bieži vien ietver unikālu kultūrvēsturisko informāciju, atlanta veidotāji vietvārdus atlasījuši īpaši rūpīgi. Līdzās visiem ciemu un ielu nosaukumiem atlantā atrodami vairāk nekā 55 000 mājvārdu.

 

Latvijas apceļotājus noteikti iepriecinās bagātīgais dabas un kultūrvēsturisko objektu klāsts, kas attēlots atlanta kartēs. Dižkoki, alas, dižakmeņi, visi pilskalni, kapsētas un baznīcas, pilsētu un ciemu plānos pirmo reizi arī kultūrvēsturiskā apbūve. Vērīgāks atlanta lietotājs pamanīs neuzkrītoši attēloto reljefu, kas šāda mēroga “Jāņa sētas” kartēs parādās pirmo reizi.

 

Tomēr galvenā šī izdevuma vērtība ir Latvijas teritorijas precīzais attēlojums, pat līdz tādām niansēm kā augstsprieguma elektropārvades līnijas, briežu dārzu robežas vai vietējai autosatiksmei pielāgotas pamestās dzelzceļa līnijas. Detalizētākā mērogā (1:20 000) atlantā iekļauti Latvijas pilsētu un lielāko ciemu plāni, kopskaitā 113.

 

Lielo Latvijas atlantu var uzskatīt arī par sava veida ilgi gaidīto apkopojumu kopš 20. gs. 90. gadiem izdotajām populārajām un tagad aktualizētajām Latvijas rajonu un novadu kartēm. Ņemot vērā, ka šajās kartēs bija ietverta arī tekstuālā un ilustratīvā tūrisma informācija, kas nu vairs neatbilst atlanta formātam, “Jāņa sēta” vienlaikus laidusi klajā jauno tūrisma ceļvedi par Latviju. Atšķirībā no iepriekšējā ceļveža šajā ir iekļauta plaša informācija par Latvijas vēsturi, tās minoritātēm un īpaša nodaļa par Rīgu. Abi šie izdevumi lieliski papildina viens otru.

 

Izdevuma autoru kolektīvs cer, ka Lielais Latvijas atlants kļūs par neaizstājamu palīgu Latvijas apceļotājiem, plānotājiem, pētniekiem un tiem, kuriem, veicot ikdienas darba pienākumus, nepieciešama detalizēta informācija arī par nomaļākiem mūsu zemes nostūriem.

 

Lielais pasaules atlants ir apjomīgākais karšu krājums, kāds jebkad izdots Baltijas valstīs. Vairāk nekā pustūkstoti lappušu biezā un 4 kg smagā atlanta kartēs atrodami 90 tūkstoši ģeogrāfisko nosaukumu. Pirmo reizi latviešu valodā tik detalizētā mērogā pieejamas kartes par visu pasauli. Atlanta iznākšana ir izcils notikums ne tikai latviešu kartogrāfijā, bet arī valodniecībā un kultūrā vispār.

Atlantu veido karšu un uzziņu sadaļa, kā arī nosaukumu rādītājs. Karšu sadaļu ievada pasaules kartes. Nākamās ir nodaļas par Latviju un katru pasaules daļu. Karšu sadaļas nobeigumā ievietotas okeānu kartes. Uzziņu sadaļā sniegta vispārīga informācija par visām pasaules valstīm un teritorijām ar to ģerboņu un karogu ilustrācijām. Tai seko statistika par dažādiem ģeogrāfiskajiem ekstrēmiem, kā arī informācija par iedzīvotāju skaitu pasaules valstu un teritoriju lielākajās pilsētās. Atlantu noslēdz latvisko ģeogrāfisko nosaukumu un oriģinālnosaukumu rādītājs. Šīs sadaļas ievadā paskaidroti ģeogrāfisko nosaukumu izvēles kritēriji un to atveides principi.

 

Lielā pasaules atlanta karšu gatavošanā izmantotas mūsdienīgas kartogrāfijas tehnoloģijas. Visi kartēs attēlotie elementi sagatavoti, analizēti un attēloti, izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. Atlanta kartes sagatavotas vienotā mērogu rindā unificētās projekcijās. Eiropa kartēta mērogā 1:3'000'000, pārējā pasaule – pamatmērogā 1:10'000'000 ar atsevišķu reģionu detālāku attēlojumu mērogā 1:5'000'000. Eiropas mazās valstis, kā arī atsevišķu salu un citu īpašu reģionu kartes dotas lielākā mērogā. Atlanta kartes satura ziņā veidotas pēc klasisko vispārģeogrāfisko karšu veidošanas principiem. Hidrogrāfijas tīkla precizēšanā plaši izmantoti jaunākie satelītattēli.

 

Pasaules uzziņu atlants ir “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” pirmizdevums un pirmais atlants pasaulē, kur līdzās tradicionālajai informācijai par valstīm un valdījumiem pirmo reizi publicētās ziņas par visām pasaules autonomijām.

 

Atlanta pamatdaļu veido reģionu politiskās kartes, kurās īpaši izcelts administratīvais iedalījums. Teritorijas ar plašu autonomiju šajās kartēs attēlotas atšķirīgos toņos, tā izceļot to savdabību: vai tie būtu Šveices kantoni, Arābu emirāti, Etiopijas kilili, Irākas Kurdistāna vai kristiešu apdzīvotā Dienvidsudāna, katrā no tām ir savi likumi, parlaments vai kas cits īpašs, un tāpēc dažāds ir arī fona krāsojums šī atlanta kartēs.

 

Lai labāk raksturotu atšķirīgo dažādās valstīs, atlantā iekļautas pasaules daļu tematiskās kartes: fizioģeogrāfiskās, politiskās un vēstures, iedzīvotāju izvietojuma, reliģiju, tautu un valodu. Par pasauli kopumā, bez jau minētajām, dotas oficiālo valodu, rakstību, globalizācijas un politisko organizāciju kartes. Tāpat atlantā ietvertas politisko pretenziju kartes Arktikā un Antarktikā.

 

Uzziņu sadaļā dota svarīgākā informācija par 800 pasaules teritorijām. Informācija ilustrēta ar karogiem, daudzi no kuriem publicēti pirmo reizi. Ar īpašu simbolu norādīta pastmarku esamība, kas varētu pārsteigt pat pieredzējušus filatēlistus, piemēram, uzzinot, ka klostervalsts Ajonora izdod savas pastmarkas. Publicēta arī jaunākā informācijas par valodām, ticībām, etnisko sastāvu, lielākajām pilsētām, iekšzemes kopproduktu un saimniecības specializāciju. Pēdējā varētu pārsteigt dažu labu pasaules ekonomikas ekspertu, piemēram, uzzinot, ka Samoa tradicionālos kokosa produktus eksportā aizstāj automobiļu elektroinstalācijas, bet anarhijas pārņemtajā Somālijā bez pirātisma zeļ arī starptautiskie telekomunikāciju pakalpojumi.

 

Atlanta nobeigumā dots nosaukumu rādītājs ar vairāk nekā 57 000 ģeogrāfiskiem nosaukumiem.

Pasaules uzziņu atlants būs piemērots gan ģeogrāfijas, politikas un ekonomikas ekspertiem, gan visiem, kas interesējas par aktuālo pasaulē.

 

Atlanta pirmizdevums izpelnījās pasaules kartogrāfijas ekspertu atzinību nupat notikušajā Frankfurtes grāmatu gadatirgū un “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” cer, ka šī atlanta starptautiskā versija angļu valodā varētu kļūt par izdevniecības pirmo masu produktu šajā tirgus segmentā arī Rietumos.

Ziņu sagatavoja:
Sandra Vīgante, 3td komunikācijas vadītāja
v/a „Kultūras informācijas sistēmas”
26565471, 67844885, sandra.vigante@kis.gov.lv

Tagi: konkurss, 3td, Brīvprātīgais 2012, brīvprātīgie