Kopš šī gada augusta beigām Ropažu novada mājas lapā, kā arī laikrakstā „ Ropažu Vēstis” publicēts aicinājums Ropažu novada iedzīvotājiem iesaistīties fotokolekcijas veidošanā:

Ropažu novada Informācijas centrs sadarbībā ar Kultūras un izglītības centru aicina iedzīvotājus veidot fotokolekciju par notikumiem Ropažu novadā. Daudziem ir fotoaparāti, mobilie telefoni, ar kuru palīdzību var tikt un arī tiek iemūžinātas novada aktivitātes, sporta pasākumi, dabas skati u. c. Aicinām būt aktīviem un padalīties ar iespaidiem.. (lasīt vairāk Ropažu novada portālā – saite uz portālu).

 

Visticamāk, ideju šai iniciatīvai Ropažu novada Informācijas centra darbinieki aizguvuši no kolēģiem citos Latvijas novados.

 

2011. gada sākumā četru publisko bibliotēku vadītāji, kas bija atgriezušies no „Trešā tēva dēla” (3td) organizētajām apmācībām līderiem un inovatoriem Mortensona centrā (ASV), vienojās, ka katrs savā apkaimē īstenos projektu „3i – ieraugi, iekadrē, ievieto”, kura mērķis – veicināt un stiprināt iedzīvotāju un bibliotēkas sadarbību pagastu notikumu un vides dokumentēšanā, tā sekmējot iedzīvotāju radošā potenciāla pilnveidošanos un attīstību, aktivizēt novadpētniecības tradīcijas un celt tās jaunā kvalitātē, tādējādi vairojot lokālpatriotisma jūtas un nodrošinot pagastu atpazīstamību.

 

Projektu „3i” savās bibliotēkās īstenoja Valda Dzelzkalēja no Pūres pagasta bibliotēkas – informācijas un novada izpētes centra, Inese Rumpa no Ugāles pagasta bibliotēkas, Lidija Igaune no Dagdas novada Ezernieku pagasta tautas bibliotēkas un Mārtiņš Lagzdons no Kursīšu pagasta bibliotēkas – informācijas centra.

 

Kā lasām Nolikumā, arī Ropažos iniciatīvai “3i – ieraugi, iekadrē, iesūti” ir tikpat nozīmīgi  mērķi kā minēto bibliotēku jau realizētajos projektos – izcelt novada unikalitāti un radīt interesantu un mākslinieciski kvalitatīvu novadpētniecības materiālu; iesaistīt novada iedzīvotājus vietējo notikumu, pasākumu, dabas ainavu atspoguļošanā, veicinot vietējās sabiedrības pārstāvju radošo izpausmju attīstību.

 

Līga Māsēna, 3td projekta koordinatore, atzīst: „Mums, projekta „Trešais tēva dēls” komandai, ir patiess prieks, ka arī Ropažos ir novērtēta „3i” ideja un ka šī Mortensona centra apmācību grupas izstrādātā un realizētā iniciatīva turpina dzīvot ārpus tām četrām bibliotēkām, kas projektu uzsāka 2011. gadā.  Tas ir svarīgi arī tāpēc, ka viens no publisko bibliotēku uzdevumiem mūsdienās ir veicināt iedzīvotāju interesi un līdzdalību vietējās vēstures un tagadnes norišu izzināšanā, fiksēšanā un veidošanā.”

Ziņu sagatavoja:
Sandra Vīgante,
3td komunikācijas vadītāja
3td@3td.lv
67844885

Tagi: 3td, 3i, Ropaži