Akciju kopīgi organizē „Papīrfabrika „Līgatne”” un publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls”. Akcija turpināsies līdz 2012. gada 31. oktobrim.

 

Akcijas mērķis ir atvieglot bibliotēkām no aprites izņemto grāmatu, periodikas izdevumu un citas makulatūras savākšanu un utilizēšanu, kā arī pievērst uzmanību papīra šķirošanas un otrreizējās pārstrādes esamībai un nepieciešamībai Latvijā.

 

Aicinām bibliotēku apmeklētājus atbalstīt savas publiskās bibliotēkas, gan rosinot tās pieteikties akcijā un cīnīties par balvām, gan palīdzot tām savākt vairāk kilogramu makulatūras, organizējot makulatūras krāšanu un savākšanu gan ģimenēs, gan apkārtnes uzņēmumos un citās organizācijās. Tāpat bibliotēku apmeklētāji var palīdzēt bibliotēkām atrast piemērotas telpas makulatūras uzkrāšanai (pirms izvešanas) gadījumā, ja bibliotēkām pašām tādu iespēju nav. – Sadarbībai un atbalstam šajā gadījumā ir neierobežotas iespējas! Interesenti informāciju par akciju var iegūt savā publiskajā bibliotēkā.

 

Bibliotēkas - akcijas uzvarētājas tiks noteiktas katrā no četriem Latvijas reģioniem – Kurzemē, Latgalē, Vidzemē un Zemgalē. Rezultatīvākajām bibliotēkām papīrfabrika dāvinās fotoaparātus un piegādās kliņģerus, lai sasniegumu varētu nosvinēt kopā ar saviem apmeklētājiem. Turklāt ikviena bibliotēka par katriem nodotiem 500 kg makulatūras saņems veicināšanas balvu – fabrikā saražotu biroja vai mākslas papīru radošo darbnīcu organizēšanai.

 

Akcijas NOLIKUMS.

 

Veiksmīgu līdzdalību!