Iespējas bibliotēkām un to apmeklētājiem:

 

  • Balsot par sev mīļāko Latvijas gada monētu 2011

Piedaloties balsošanā, ikvienam balsotājam var paveikties iegūt kādu no 2011.gada septiņām monētām  savā īpašumā – monētu mākslinieki apbalvošanas ceremonijā izlozēs 35 monētas!

 

  • Nominēt „BIBLIOTĒKU GADA MONĒTU 2011”, balsojot no bibliotēku datoriem

Paralēli vispārīgajam sabiedrības balsojumam, balsotājiem no bibliotēkām būs iespēja izvēlēties bibliotēku gada monētu, kura saņems 3td publisko bibliotēku speciālbalvu. Bibliotēku balsojumā tiks uzskaitītas balsis, kas nodotas, izmantojot publisko bibliotēku tīklam pieslēgtos datorus.

 

Aktīvākās bibliotēkas pārstāvjiem tiks dota iespēja bibliotēku balvu pasniegt visvairāk balsu saņēmušās monētas māksliniekam aptaujas „Latvijas gada monētas 2011” svinīgajā noslēguma ceremonijā 12. aprīlī.

 

  • Piedalīties krustvārdu mīklas „Latvijas gada monēta 2011” minēšanas konkursā

Piedaloties spēlē – krustvārdu mīklas risināšanā – ikviens bibliotēkas apmeklētājs iegūst papildu iespēju saņemt monētu kā dāvanu: izlozes kārtībā 5 (pieci) no pareizo atbilžu iesūtītājiem paši izvēlēsies, kuru no 7 (septiņām) 2011. gada piemiņas un jubilejas monētām saņemt kā balvu.

 

Dalība krustvārdu mīklas konkursā ievērojami palielina dalībnieka izredzes iegūt balvu, jo šajā konkursā var piedalīties tikai bibliotēku tīklam pieslēgto datoru lietotāji.

 

  • Iegūt bibliotēkas īpašumā grāmatas

Ņemot vērā gan balsotāju, gan krustvārdu mīklas konkursa dalībnieku skaitu no publiskajām bibliotēkām, tiks izvirzītas trīs aktīvākās bibliotēkas, kurām Latvijas Banka pasniegs īpašu dāvanu – grāmatu komplektu.

 

Skatiet interneta vietni www.monetudienas.lv