Publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls” jau otro gadu pēc kārtas atbalstīs „Net-Safe Latvia” Drošāka interneta centra rīkoto konkursu "Radošais pasākums par drošību internetā manā bibliotēkā", kas noritēs saskaņā ar 2012. gada Vispasaules drošāka interneta dienas tēmu "Atklāsim digitālo pasauli kopā... un droši!"

Kļūstot par konkursa atbalstītāju, „Trešā tēva dēls” (3td) ne tikai aicina bibliotēkas aktīvi iesaistīties konkursā, bet arī izsludina iespēju bibliotēkām cīnīties par 3td balvu. Šogad uz to var pretendēt ikviena publiskā bibliotēka, kas piedalīsies konkursā, organizējot pasākumu, un nodrošinās veiksmīgu šī pasākuma vai to virknes publicitāti.

 

3td ir svarīgi atbalstīt publisko bibliotēku rūpes par lietotāju drošību internetā, jo saskaņā ar 2011. gadā veikto bibliotēku ietekmes pētījumu pēdējo piecu gadu laikā gandrīz 3 reizes pieaudzis Latvijas iedzīvotāju skaits, kuri izmanto bezmaksas publiskās pieejas internetu publiskajās bibliotēkās. Vecuma grupā no 1. līdz 4. klasei bibliotēku aktīvi apmeklē 75 % bērnu. No tiem 21% bērnu izmanto internetu. Par drošību internetā bērnus šajā vecumā pamatā informē vecāki (73%) vai skola (31%). Bibliotēkā par drošību internetā uzzinājuši tikai 12% bērnu, un tas ir pietiekami nopietns iemesls, lai bibliotēkas to darītu aktīvāk.

 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Latvijas Drošāka interneta centra mājas lapas sadaļā Bibliotēkām 2012.

 

Vērtējot bibliotēku ieguldījumu radošā pasākuma par drošību internetā publicitātes veidošanā, tiks ņemti vērā kritēriji, ar kuriem var iepazīties bibliotēku portālā, 3td profilā, sadaļā Drošs internets. Konkurss.

 

3td balva – multimediju projektors, fotoaparāts vai tiem līdzvērtīga – tiks izraudzīta, ņemot vērā uzvarējušās bibliotēkas vajadzības.

 

2011. gadā konkursā „Radošais pasākums par drošību internetā manā bibliotēkā” 3td dāvāto balvu – projektoru – ieguva Alsviķu bibliotēka, kas noorganizēja virkni pasākumu, tajos veiksmīgi izmantojot 3td sagatavotos e-kursus datora un interneta lietošanas apguvei.

Ziņu sagatavoja:
Sandra Vīgante,
3td komunikācijas vadītāja