Šī gada 28.jūlijā, saņemot Lattelecom dāvinājumu – 28 portatīvos datorus ar mobilā interneta pieslēgumu – publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls” aicināja 28 pašvaldību publiskās bibliotēkas piedalīties akcijā „Bibliotēka dodas pie lietotāja”.

Akcijas ietvaros iedzīvotājiem, kuri veselības vai citu apstākļu dēļ paši nevar atnākt uz bibliotēku un izmantot informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas, tika dota iespēja savā dzīves vietā apgūt datora un interneta lietošanas pamatprasmes, iepazīties ar internetā pieejamajiem e-pakalpojumiem un apgūt citas interneta iespējas.

 

Akcijai bija vairāki mērķi.

 

Pirmkārt, no bibliotēku viedokļa tos ļoti precīzi  savā akcijas pieteikumā formulējusi Alūksnes pilsētas bibliotēka:

„Viens no mūsu darbības mērķiem ir sekmēt bibliotēkas pakalpojumu pieejamību un informācijas resursu izmantojamību ārpus bibliotēkas telpām, tādējādi radot vienlīdzīgas iespējas visiem iedzīvotājiem apgūt IKT pamatprasmes, iegūt sev nepieciešamo informāciju un izmantot to savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.”

 

Otrkārt, attiecībā uz akcijas dalībniekiem – lietotājiem , to īsi un konkrēti definējusi Alojas bibliotēka:

„Cilvēkiem ar ierobežotām sociālās aktivitātes iespējām – sniegt iespēju integrēties sabiedrībā, neizejot no savām mājām.”

Akcija visās 28 bibliotēkās noritējusi sekmīgi, kaut arī realitātē dalība akcijā izrādījās liels izaicinājums gan bibliotēkām un bibliotekāriem, gan cilvēkiem, kuri uzdrošinājās iesaistīties tajā.

 

Bibliotēkām tā ir jauna pieredze un savu iespēju pārbaude, turklāt ļoti liels gandarījums par paveikto. Savukārt akcijas dalībniekiem  tā ir pārliecība par saviem spēkiem, drošības un komforta sajūta, apgūstot jaunās prasmes ierastos apstākļos – savā mājvietā, un pilnīgi noteikti – neskaitāmas jaunas iespējas.

 

Lūk, dažas atklāsmes no akcijas dalībnieku rakstītā „Trešajam tēva dēlam” nosūtītajās e-pasta vētulītēs:

  • ­          Internets man atvēra durvis uz pasauli (pensionāre,73 gadi, Preiļi)
  • ­          Pastāstīšu mazbērniem, ko iemācījos (83 gadi, dzīvo pansionātā, Madona)
  • ­          Iespējams, datorprasmes man palīdzēs dabūt darbu (ilgstošs bezdarbnieks, Jaunjelgava)
  • ­          Ja nebūtu šī projekta, tad noteikti nekad neuzzinātu par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem (1.grupas invalīds ar kustību traucējumiem, Talsi)
  • ­          Man ir mazbērni, kurus varēšu pārsteigt ar elektronisko vēstulīti (ome, Aizkraukle)
  • ­          Pats varēšu sazināties ar savu meitu Īrijā, izmantojot Skaipu (pensionārs, Smiltene)

 

Akcijas ietvaros mājās apciemoti un katrs sev individuālu apmācību programmu saņēma - 181 akcijas dalībnieks!!!

 

Visveiksmīgāk akciju īstenojušas Jaunjelgavas, Bauskas, Dobeles, Pļaviņu, Salacgrīvas, Pāvilostas, Kārsavas un Smiltenes bibliotēkas.

 

Akcijā “Bibliotēka dodas pie lietotāja” savijušās trīs sadarbības partneru intereses un labā griba – tie ir: publiskās bibliotēkas, Lattelecom un „Trešais tēva dēls”.

 

„Trešais tēva dēls” saka PALDIES Lattelecom vadībai par atsaucību un ieinteresētību sadarboties un visiem bibliotekāriem, kas nežēloja savas zināšanas, enerģiju un virsstundas, lai sasniegtu šo lielisko rezultātu.

 

PALDIES akcijas dalībnieku vārdiem skanētu šādi:

­          Paldies par iespēju iet līdzi laikam un rast jaunas iespējas līdzdarboties. (1.grupas invalīde ar kustību traucējumiem, Ventspils)

­          Paldies par iespēju savos 80+ iemācīties ko jaunu! (pensionāre, Baloži)

­          Es esmu ļoti pateicīgs par šo iespēju, jo tas ļāva man nezaudēt saikni ar ārpasauli. (Normunds, 17 gadi, Jēkabpils)

 

Akcijas noslēguma pasākumā 16.novembrī bibliotekāriem - akcijas dalībniekiem - Lattelecom dāvināja ielūgumus uz koncertu Ziemassvētku laikā. "Trešais tēva dēls" - visveiksmīgākajām bibliotēkām pasniedza vērtīgas grāmatas.

 

 

Ziņu sagatavoja:
sandra Vīgante
3td komunikācijas vadītāja

Tagi: apmācības, Internets, Akcija, datori, e-pakalpojumi, Bibliotēka dodas pie lietotāja, mājas apmācības