706 pašvaldību publisko bibliotēku darbinieki apguvuši Valsts reģionālās attīstības aģentūras izstrādātā portāla www.latvija.lv iespējas apmācību seminārā “Vienotais pakalpojumu portāls www.latvija.lv”, kuru dažādos mūsu valsts reģionos rīkoja publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls” apmācību cikla „E-pakalpojumi" ietvaros.

Semināra mērķis  bija apmācīt bibliotekārus konsultēšanai un atbalsta sniegšanai bibliotēku apmeklētājiem par Latvijas valsts portāla www.latvija.lv piedāvātajām iespējām un e-pakalpojumu izmantošanu.

 

Apmācību pirmajā posmā 2010. gada otrajā pusgadā notika 26 apmācību sesijas, kurās piedalījās bibliotekāri no Ogres, Cēsu, Ventspils, Jelgavas, Preiļu, Dobeles, Saldus, Limbažu, Daugavpils, Bauskas, Liepājas un Alūksnes reģioniem – kopskaitā 433 bibliotēku darbinieki. Savukārt apmācību otrajā posmā 2011. gada pirmajā pusgadā 11 apmācību sesijās darbam iedzīvotāju konsultēšanai sagatavoti 273 bibliotēku darbinieki no Daugavpils, Gulbenes, Krāslavas, Rīgas, Valkas, Smiltenes, Tukuma, Madonas, Kuldīgas reģioniem.  

 

Apmācības bibliotekāriem bija iespējamas, pateicoties valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” (v/a KIS) un Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) ciešai sadarbībai, kā arī reģionu galveno bibliotēku atbalstam.

 

VRAA turpina aktīvi strādāt pie portāla www.latvija.lv attīstības un satura pilnveidošanas, tāpēc tai ir būtiski uzzināt iedzīvotāju viedokļus par portālu un e-pakalpojumiem, lai pilnvērtīgi spētu izveidot iedzīvotājiem vajadzīgus, ērtus un saprotamus e-pakalpojumus.

 

Par sadarbību ar publiskajām bibliotēkām Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktors Māris Krastiņš saka: „Bibliotēku darbinieki bija ļoti atsaucīga un pieredzes bagāta auditorija, no kuras saņēmām daudz vērtīgu priekšlikumu – gan pašu, gan no iedzīvotājiem saņemtos. Patīkami pārsteidza, ka lielākā daļa bibliotēku darbinieku jau pirms apmācībām ne tikai pārzināja www.latvija.lv piedāvātās iespējas, bet par tām arī jau konsultēja savus apmeklētājus. Tā kā mūsu svarīgākais uzdevums ir sasniegt iedzīvotājus un informēt par iespējām veikt ikdienā nepieciešamās formalitātes elektroniski portālā www.latvija.lv, tad apmācības bija veiksmīgs līdzeklis šī mērķa sasniegšanā.”

 

Sandra Ozoliņa, v/a KIS direktora vietniece: „Pēc tam, kad projekta „Trešais tēva dēls” rezultātā visās pašvaldību publiskajās bibliotēkās radītas vienlīdzīgas iespējas ikvienam mūsu valsts iedzīvotājam brīvi piekļūt informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT) un izmantot tās savas dzīves kvalitātes uzlabošanai, apmācību semināri ir galvenais instruments, kā palīdzēt bibliotekāriem sekot līdzi e-pakalpojumu un interneta resursu attīstībai. Tikai zinoši bibliotekāri spēj atbildēt mainīgajām iedzīvotāju vajadzībām un veidot publiskās bibliotēkas par nozīmīgiem vietējās sabiedrības centriem.”

Ziņu sagatavoja:
Sandra Vīgante,
v/a KIS sabiedrisko attiecību speciāliste, 3td komunikācijas vadītāja

Tagi: Semināri, apmācības, 3td, bibliotēkās, Latvija.lv