Reģionu galveno bibliotēku metodiķiem piedāvāsim:

 

1.Ieskats projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" aktualitātes (Agrita Sagalajeva, projekta administratore)

2.Apmācību aktualitātes (Inga Niedra, apmācību koordinatore)

3.Mūsdienīga komunikācija. Cik aktuāls ir bibliotēku portāls bibliotēku saziņai ar saviem lietotājiem? (Sandra Vīgante, komunikācijas vadītāja)