Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” direktors Armands Magone atgriezies no Kijevas, kur piedalījās Ukrainas Augstākās Radas Kultūras un garīgo lietu komitejas sanāksmē „Lauku bibliotēku izveide par informācijas un kultūras centriem” un tās dalībniekus iepazīstināja ar Latvijas pieredzi publisko bibliotēku tīkla attīstīšanā.

Sanāksmes mērķis bija sagatavot rekomendācijas Ukrainas valsts, reģionālajām un vietējā līmeņa pārvaldes iestādēm publisko bibliotēku tīkla uzlabošanai, bibliotēku lomas nostiprināšanai sabiedrībā un finansējuma piesaistei. Sanāksme tika organizēta, lai meklētu risinājumus, kā bibliotēkas Ukrainas lauku reģionos izveidot par nozīmīgu sabiedrības sociālās un kultūras dzīves sastāvdaļu, kas veicina sabiedrības attīstību.

 

Uzstājoties sanāksmē, Armands Magone uzsvēra Latvijas kā valsts ieguvumus, spējot publisko bibliotēku attīstības projektā „Trešais tēva dēls” iekļaut visas, tobrīd 874 pašvaldību publiskās bibliotēkas un to filiāles, tādējādi aptverot visus Latvijas reģionus un nodrošinot vienlīdzīgas iespējas piekļūt informācijas tehnoloģijām ikvienam Latvijas iedzīvotājam neatkarīgi no viņa ģeogrāfiskās atrašanās vietas, sociālā stāvokļa vai citiem aspektiem.

 

Līdzās bibliotēku attīstības projekta rādītājiem, kas raksturo Latvijā izveidoto publisko bibliotēku tehnisko infrastruktūru, viņš minēja arī tos ieguvumus, kas veido pašvaldību publisko bibliotēku pievienoto vērtību. Tie ir, piemēram, bezmaksas piekļuve internetam un informācijai, iespēja bibliotēkā iegūt datoru lietošanas pamatprasmes un apgūt e-pakalpojumu izmantošanu, risināt ar uzņēmējdarbību saistītus jautājumus.

 

Tāpat, pateicoties projekta ietvaros bibliotekāriem sniegtajām apmācībām par darbu mūsdienīgā, ar IKT nodrošinātā bibliotēkā, strauji augusi bibliotēku spēja sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos informācijas, izglītības un kultūras pakalpojumus un līdz ar to audzis arī bibliotekāru prestižs sabiedrībā. Salīdzinot dažādu pašvaldības iestāžu darbiniekus, bibliotekārus visaugstāk vērtē 94% iedzīvotāju.

 

Sanāksmē piedalījās vairāk nekā 60 Ukrainas parlamenta deputātu, centrālo izpildvaras iestāžu pārstāvji, vietējo pašvaldību, reģionālo bibliotēku pārstāvji, t.sk., no lauku apvidiem, labdarības organizāciju, fondu un citu starptautisku organizāciju pārstāvji.

 

Skatīt fotogaleriju.

 

A.Magones prezentācijā tika izmantoti projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros veikto pētījumu un aptauju dati (2007.-2010.g.).

Ziņu sagatavoja:
Sandra Vīgante,
sabiedrisko attiecību speciāliste
v/a Kultūras informācijas sistēmas
Tel. 67844885

Tagi: 3td, Publiskās bibliotēkas, Ukraina, v/a KIS