Literatūras izstādes

''Vinnijs Pūks un viņa draugi''. /Citātu izstāde/

 

''Kā kamene ziedā''. /13.01.2019. Rakstniecei Dz.Žuravskai - 80/