Literatūras izstādes

''Manas dzīves dziesma - dižkoki un akmeņi.''(18.06.2018.Dabas pētniekam G.Eniņam - 85)

 

''Mīlestība pret dzīvi.'' (22.06.2018.Vācu rakstniekam Ē.M. Remarkam - 120)

 

''Trejdeviņi pieskārieni.'' (23.06.2018.Jāņu diena)

 

''Vasara ienāk dārzā.'' (01.-30.06.2018.Tematsika literatūras izstāde)

 

Bērniem:

 

''Tava vasaras grāmata.'' (01.-30.06.2018.)

Tagi: literatūras izstāde