Literatūras izstādes

''Hilda Vīka šifrējamā un neatšifrējamā.'' (05.11.2017. Greznotājai, rakstniecei

H.Vīkai - 120)

 

''Vārdus pieradināt ir nieks...''/O.Vācietis/  (13.11.2017. dzimis novadnieks, dzejnieks O.Vācietis)

 

''Ir tikai viena Latvija un citas nav nekur.''/A.Eglītis/ (Latvijas proklamēšanas diena)

 

 

''Astrīdas Lindgrēnas pasakainā dzīve.'' (14.11.2017. Rakstniecei A.Lindgrēnai - 110) Izstāde bērniem