Literatūras izstādes

 

 ''Šitā domāju es, bet Tu domā pats''. (01.04.2017. Rakstniekam A.Skailim - 90)

 

''Aprīļa dzejniece''. (12.04.2017. Dzejniecei, novadniecei K.Apškrūmai - 80)

 

''Paldies Tev, Ati Kronvald, ka mēs runājam latviešu valodā''. (15.04.2017. Valodniekam A.Kronvaldam - 180)

 

Bērniem:

 

''Brīnumdzejoļu zemē ieved Pēteris Brūveris''. (24.04.2017. Rakstniekam P.Brūverim - 60)