Izbraukšana no Trapenes pamatskolas plkst.8:00

Apmeklējam  Lielos Lasīšanas svētkus LNB Ziedoņa zālē, Rīgā.

Pēc pasākuma dodamies uz Latvijas Dabas muzeju