Literatūras izstādes

''Dzīvo no cilvēku dzīvesstāstiem.'' (06.01.2017. Rakstniekam E.Lukjanskim - 80)

 

''Tagad es zinu: ne nācējam Jūra dzelmju dāvanas metīs...'' (10.01.2017. Rakstniekam O.Gūtmanim - 90)

 

 ''Pa pasauli kāds iet.'' (13.01.2017. Dzejniekam J.Sirmbārdim - 80)

 

''Mirkļu zagles labais padoms.'' (16.01.2017. Rakstniecei A.Neiburgai - 60)

 

 

Bērniem:

 

''Laipni uzņemti Dzejas zemē.'' (28.01.2017. Dzejniekam V.Ļūdēnam - 80)

Tagi: literatūras izstāde