Literatūras izstādes

''Ticu zemei un cilvēkiem.'' (04.11.2016. Rakstniecei D.Avotiņai - 90)

 

''...tiem, kas sauli redz.'' (12.11.2016. Rakstniekam Ē.Kūlim - 77)

 

''Es dzīvoju priecīgi.'' ( 29.11.2016. Rakstniekam A.Auziņam - 85)